Bra miljöval

Vi har valt att märka våra skjortor med miljömärkningen Bra miljöval för att visa på trovärdigheten av vårt miljöarbete.

Märkningen säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt och inte är skadliga för människor och miljö.