ALLMÄNT

Dessa villkor gäller B2B, avtal ingås då med Dahléns Konfektion AB. Dessa villkor gäller om inget annat avtalats. För avtalskunder gäller särskilda överenskomna villkor som återfinns i avtalet.

 

1. BESTÄLLNING

Vid beställning ingås avtal om beställning då Dahléns har bekräftat din beställning via mejl. Ett avtal anses alltså inte ha ingåtts förrän orderbekräftelse har mottagits. Orderbekräftelsen genereras automatiskt utan manuell granskning.

​​​​​​​För att kunna genomföra köpet behöver du godkänna våra allmänna villkor.

PRISER

Våra priser i webshopen visas exklusive moms. I kundkorgen visas totalt pris för varorna inklusive moms, samt ev. avgifter.

AVBESTÄLLNING

Vi strävar efter att behandla din order så fort som möjligt. Så länge din order inte har behandlats går det att avbeställa ordern och stoppa hanteringen. Du avbryter din order genom att kontakta kundtjänst. 

Observera att vi även måste hinna agera på ditt mejl innan ordern börjat behandlas för att kunna avbryta ordern. Om det inte går att avbryta din beställning har ni alltid rätt till retur i 20 dagar. Kom ihåg att alltid hämta ut din leverans, outhämtade leveranser debiteras. Se nedan. 

SKRIVFEL

Vi reserverar oss för bild- och skrivfel i form av felaktiga pris- och faktauppgifter på webbplatsen, i sälj- och marknadsföringsmaterial (exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation), samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Dahléns förbehåller sig rätten att korrigera detta i efterhand i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträttslagstiftning.

RÄTT ATT NEKA BESTÄLLNING

Vid enskilda tillfällen har Dahléns rätt att neka beställningar (exempelvis vid felaktiga företagsuppgifter eller vid misstänkt missbruk av tjänsten).

 

 

 

2. BETALNINGSALTERNATIV

FAKTURA

Fakturan skickas i samband med att din order skickas från vårt lager. Vid delleveranser kommer fakturering ske vid mer än ett tillfälle. Fakturan skickas direkt från oss till dig som kund.

För att kunna beställa mot faktura måste du ange ditt organisationsnummer som företag samt fullständiga och korrekta företagsuppgifter. Leveransen sker som standard till företagets registrerade adress men kan vid förfrågan skickas till utlämningsställen eller annan adress.

För frågor gällande din faktura, eller övriga frågor gällande betalningsalternativ, kontakta oss.

 

2. LEVERANS

LEVERANSTID​​​​​​​

Normal leveranstid från att vi levererar ut ditt paket från vårt lager är inom 2–3 arbetsdagar om de varor du beställt finns i lager. Är någon vara slut i lager kontaktas ni som kund och meddelas individuell leveranstid. Delleveranser kan ske.

AVVIKELSER

Notera att du även kan beställa varor som ännu inte finns inne på lagret, eller som tillhandahålls av annan leverantör. Detta innebär att leveranstiden avviker från ovan. Avvikelser och fördröjd leveranstid kan även förekomma vid hög orderingång.

DELLEVERANS

Om större delen av beställningen kan levereras gör vi i vissa fall en delleverans. Ingen extra fraktkostnad tillkommer för delleveranser som sker på vårt initiativ.

FRAKTKOSTNAD

För avtalskunder gäller särskilda överenskomna villkor som återfinns i avtalet eller i kassan vid utcheckning.

LEVERANSSÄTT

För dig som handlar via vår shop levererar vi med DHL till er valda adress.

LEVERANSFÖRSENING

Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt för oss att fullfölja leveransen, till exempel då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vid en eventuell försening har du rätt av häva köpet eller vänta tills varan är tillbaka på lager. Om möjligheten finns så kan vi även föreslå ersättningsvara.

EJ MOTTAGET/UTHÄMTAT PAKET

DHL försöker leverera ut till den valda adressen vid minst 2 tillfällen. Vid misslyckanden att leverera ut samt ej uthämtad försändelse debiteras en extra avgift av 195 kr exkl. moms för företag för att täcka Dahléns frakt- och administrationskostnader. Ny fraktkostnad tillkommer om försändelsen ska skickas på nytt.

SKADAT GODS

Om en försändelse skadats under transporten, rekommenderar vi dig att anmäla detta genast på DHL:s transportör/utlämningsstället. Be föraren att hjälpa dig göra anmärkning om skada på fraktsedel/handdator innan du kvitterar leveransen.

 

 

4. RETUR

Byten och returer skall vara Dahléns tillhanda inom 20 dagar samt skickas med spårbart paket. För att en vara ska kunna returneras inom ramen för kreditering ska varan vara i originalskick med etiketter kvar i orginalförpackning (påse).
Returer alt följesedel där artikelnummer och ordernummer framgår skall alltid bifogas med returen. Vid ej mottagen retursedel/ följesedel med korrekt order/artikelnummer förbehåller sig Dahléns sig rätten att neka returen. Kunden är ansvarig för att erhållen leverans kontrolleras före retur.

Förädlade eller specialbeställda plagg kan inte krediteras. Detsamma gäller bearbetade/ justerade plagg (såsom längda, kortade eller märkta plagg).

Om produkten bedöms som obrukbar eller av annan anledning inte kan läggas in på lager krediteras den ej och kan återsändas till kund på kunds bekostnad.

För att returnera en vara laddar du ner en blankett på dahlenskonfektion.se ”retur” och följer anvisningarna där. Det är viktigt att du som avsändare är tydlig.

Vid retur, där returen ej orsakats av Dahléns, tillkommer en returhanteringskostnad på 10%, minimum 195 kr/retursändning före kreditering.

 

Vid returer orsakade av Dahléns såsom felaktiga plagg och felpack, står Dahléns för returfrakten.

Försändelser som inkommer utan information eller avsändare kan komma att sorteras bort men sparas i två månader. Därefter sorteras de bort om ingen påstötning inkommit, så var därför tydliga med från vem paketet kommer ifrån. Detta gäller även om vi hjälpt er med retursedel.

Observera att avtalskunder har särskilda returvillkor som regleras i avtalet.

BYTE

Vid byte av en eller flera varor ber vi dig skicka tillbaka varorna i retur för kreditering och göra en ny beställning på de varor du vill ha i stället.

 

 

5. REKLAMATION

Kontakta info@dahlenskonfektion.se om en produkt är felaktig.

När du registrerar din reklamation är det även bra om ni bifogar foto på skadan. Vi kontaktar dig inom 1-3 arbetsdagar från registrerat ärende.

FÖRSÄLJNING MOT FÖRETAG:

Som företag gäller de generella villkoren ovan. Som företagskund har du två års reklamationsrätt.

Detta regleras genom köplagen.

 

 

6. KUNDKONTO & KUNDUPPGIFTER

Du som kund ansvarar för att de uppgifter du lämnar till oss i samband med köp är korrekta och fullständiga, du ansvarar också för eventuella felaktiga uppgifter.

Som registrerad kund åtar du dig att se till så att ingen annan än du har tillgång till dina inloggningsuppgifter.

Som registrerad företagskund garanterar den personen som registrerat kontot, samt övriga användare att de är behöriga att registerna konto och genomföra köp på företagets räkning. Kunden är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på kundens kundkonto.

​​​​​​​Om Dahléns misstänker att användaruppgifter eller kundkonton missbrukas eller användandet på annat sätt bryter mot villkoren har vi rätt att stänga av kunden som användare och stänga kontot. Vi har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 

 

7. TVIST OCH LAGVAL

Svensk lag är tillämplig på dessa villkor.

Vi strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om en lösning i de fall någonting blivit fel.

Om eventuell tvist uppkommer följer Dahléns Konfektion AB ARN:s rekommendationer. Här kan du läsa mer om de regler som EU har tagit fram för konsumenttvister och om tvistlösning online (ODR).

ARN, Box 174
10123
Stockholm

​​​​​​​Tvister kan även prövas av svensk allmän domstol

 

 

8. FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, eller liknande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal från Dahléns Konfektion AB, som gör att Dahléns Konfektion AB ej kan fullfölja nämnda avtal, skall utgöra grund till att Dahléns Konfektion AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

 

 9. ÄNDRING AV VILLKOR

Dahléns Konfektion AB förbehåller sig rätten att redigera och förändra dessa villkor när som helst i tiden. Detta kommer att publiceras på sajten, de nya villkoren gäller från det datum de publiceras och nytt avtal mellan kund och Dahléns Konfektion AB ingås.

För avtalskunder gäller särskilda överenskomna villkor som återfinns i avtalet.

 

 

10. KONTAKT ​​​​​​​

Företagsadress:
Dahléns Konfektion AB

Skänstad Östra Skintegården 7
516 91 Dalsjöfors

Besöksadress Stockholm:
Upplandsgatan 75
113 44 Stockholm, Sverige

Org nr 556317-4589

​​​​​​​Tel nr: +46 33 27 10 25